Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet – oktober 2021

Expeditionens sista provtagningsstation. Flerårsisens vackra struktur omger isbrytaren Oden. Foto: Mattias Petersson

Isbrytaren Oden tillbaka efter framgångsrik forskningsexpedition

Expeditionen Synoptic Arctic Survey som startade 25 juli är nu genomförd och den 19 september kom isbrytaren Oden åter till hamnen i Helsingborg. Under sommaren och hösten har Oden tagit forskarna till tidigare outforskade områden i Norra ishavet. Forskarna har kunnat ta mängder med värdefulla prover från luften, isen, havet och havsbotten, i syfte att studera det arktiska ekosystemets status och förändring.

– Det är sällan Oden får göra en resa som sträcker sig över en så stor yta av Arktis. Det har verkligen varit ett sant nöje att få genomföra denna expedition. Sverige är ett av få länder som har ledande kunskap om att navigera i arktiska bassängen i förhållanden som dessa, säger Odens kapten Mattias Petersson i expeditionens sista veckobrev. 

Om du vill veta mer om expeditionen kan du läsa mer i bloggen som också innehåller många bilder från Arktis och Oden.

Läs mer på polar.se

English version

Polarforum 2021 hålls i Aula Magna, Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

Polarforum 2021 hålls i Aula Magna, Stockholms universitet. Foto: Stockholms universitet

Anmäl dig till Polarforum den 17 november

Vår konferens Polarforum hålls i år i Aula Magna vid Stockholms universitet. Polarforum är en mötesplats för alla forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden. Myndighetsföreträdare och allmänhet är välkomna att delta. Konferensen ges i huvudsak på svenska med inslag av engelska. I år kan du delta i konferensen fysiskt eller digitalt.

Konferensen startar kl. 9 och pågår hela dagen. Programmet innehåller bland annat presentationer om aktuella expeditioner till Arktis och Antarktis, forskning på Grönland och Svalbard samt information från forskningsfinansiärer.

Mer information och anmälan (sista anmälningsdag 3 november)

Expeditionen Arctic Ocean 2018 med isbrytaren Oden. Foto: Åsa Lindgren

Nykonstruktion av isbrytare innebär ambitionsökning avseende polarforskning

Den 11 augusti överlämnade regeringsutredaren Tobias Krantz sitt slutbetänkande om svensk forskningsinfrastruktur till Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Tobias Krantz har utrett hur svenska polarforskares tillgång till en polarklassad isbrytare kan säkras i framtiden.

Tre alternativ har analyserats: 1) hyra plats på andra länders isbrytare, 2) hyra av isbrytare eller 3) konstruktion av ny isbrytare.

Utredningen bedömer att alternativ ett och två skulle innebära negativa konsekvenser för svensk polarforskning och en ambitionssänkning jämfört med dagens läge, medan en nykonstruktion kräver en avsevärd ambitionsökning avseende polarforskning och Sverige som polarforskningsnation.

Läs mer på polar.se

English version

EXPEDITION: SYNOPTIC ARCTIC SURVEY 2021

Deltagarna i Synoptic Arctic Survey 2021 på Nordpolen. Foto: Hans-Jørgen Hansen

Isbrytaren Oden nådde Nordpolen för tionde gången

Den 16 augusti kom den svenska isbrytaren Oden fram till Nordpolen för tionde gången. Det första besöket gjordes 1991, för trettio år sedan, då Oden var det första icke-atomdrivna fartyget som nådde Nordpolen tillsammans med den tyska forskningsisbrytaren Polarstern. Nordpolsbesöket skedde inom den internationella forskningsexpeditionen Synoptic Arctic Survey. 

Läs mer på polar.se

English version

STÖD TILL FORSKARE

Isfjorden, Svalbard. Foto: Jan-Ola Olofsson

Sök stipendium från Ymer-80

I mars 2022 delar Stiftelsen Ymer-80 ut årets stipendier för att främja polarforskning. Stipendierna utdelas företrädesvis till yngre forskare för naturvetenskaplig forskning som berör Arktis och Antarktis. Preliminärt står cirka 150 000 kronor till förfogande för utdelning. Sista ansökningsdag är 4 december 2021.

Läs mer på polar.se

Fältläger på Hall Land

Fältläger på Hall Land 2015. Foto: Åsa Lindgren

Stöd i mindre omfattning (SiMO)

Genom Stöd i mindre omfattning (SiMO) erbjuder vi begränsat logistiskt/operativt stöd till polarforskning. Stödet omfattar i första hand säkerhetsutbildning och lån av utrustning. Det går att ansöka om SiMO när som helst under året, dock senast två månader innan eventuellt fältarbete inleds.

Läs mer på polar.se

English version

KONSTUTSTÄLLNING OCH WORKSHOP

Lars Lerin, Rysk is (Flaket), 2007. Foto: Lars Engelhardt

Expedition Konst – startar 30/10!

Den 30 oktober 2021 öppnar utställningen Expedition Konst vid Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. Utställningen genomförs i samarbete med Polarforskningssekretariatet och är kopplad till sekretariatets konstprogram och vistelser på Arktis och Antarktis.

Läs mer på Waldemarsuddes webb

Fältläger på Hall Land

Isbrytaren Oden. Foto: Åsa Lindgren

Inbjudan till workshop – expedition 2023

Forskare som är intresserade av expeditionen ARTofMELT 2023 med isbrytaren Oden har möjlighet att delta i en digital workshop 9-10 november 2021. Expeditionen är inriktad på att studera effekter av episodisk transport av varm och fuktig luft från mellanbreddgraderna till Arktis, med fokus på initieringen av sommarens smältsäsong. Läs mer om expeditionen och workshopen på vår webb.

Läs mer på polar.se

English version

MÅNADENS BILD

Under expeditionen Synoptic Arctic Survey var det en isbjörn som ville inspektera Odens ventiler när hon låg förtöjd i isen. Foto: Johan Andersson

Läs blogginlägget på polar.se

English version

Följ vårt TwitterflödeFölj oss på sociala medier

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

 

polarnytt@polar.se    polar.se