Webbversion
För att vara säker på att du får detta mail, lägg till polar@info.polar.se i din adressbok.

Publiceras av Polarforskningssekretariatet - april 2022

Skissernas Museum. Foto: Johan Persson.

Save the date ‒ Polarforum i Lund 17 november 2022!

Polarforskningssekretariatets konferens Polarforum har senaste åren anordnats vid olika lärosäten. I november hålls Polarforum vid Lunds universitet.

Årets Polarforum startar med ett icebreaker event den 16 november kl. 18.00. En nyhet är att konferensen hålls helt på engelska. Det gör vi för att nå ut till fler, särskilt doktorander som får större plats i årets program. Några forskarstuderande kommer också få sin resa betald för att delta i Polarforum. Programmet kommer även innehålla speed dating. Vi hoppas att det ska leda till nya yrkesmässiga relationer. 

På den här sidan kommer det läggas upp mer information om eventet: https://www.polar.se/stoed-till-polarforskning/polarforum/ 

Anmälan öppnar i april 2022.

Varmt välkommen till årets Polarforum i Lund, en mötesplats för forskare med verksamhet om och i polarområdena, fjällen samt andra nordliga områden.

EXPEDITION: ARCOP 2022

Expeditionen ArcOP 2022 skjuts upp

Expeditionen ArcOP som var planerad till augusti-september 2022 skjuts tyvärr upp två till tre år. Anledningen är osäkerheten kring säkerhetsläget för expeditionens genomförande.

Läs mer på ECORDs webb: https://www.ecord.org/postponement-of-arcop-iodp-expedition-377/ 

EXPEDITION: SYNOPTIC ARCTIC SURVEY 2021

Postdok Ashish Verma mäter andning av bakterier och arkeér vid minusgrader i vattentemperatur. Foto: Johan Wikner.

Bakteriers andning och utbredning påverkar livet i Norra ishavet

Hur ser bakteriers förekomst, mångfald och tillväxt ut i Norra ishavets ekosystem? Det är några av de frågeställningar Johan Wikner, professor i ekologi vid Umeå universitet, studerade under expeditionen Synoptic Arctic Survey 2021 med isbrytaren Oden.

https://www.polar.se/nyheter/2022/bakteriers-andning-och-utbredning-paaverkar-livet-i-norra-ishavet/ 

EXPEDITION: DML 2021/22

Reflektor i Antarktis

Ian Browns reflektor har installerats nära stationen Wasa i Antarktis. Foto: Ola Eriksson.

Johan Casselgrens blogg från expeditionen DML 21/22

Läs bloggen av snöforskaren Johan Casselgren, Luleå tekniska universitet, från expeditionen DML 2021/22. I bloggen berättar han om forskningen och hur det var att arbeta i den extrema miljö som råder i Antarktis.

https://www.polar.se/nyheter/2022/johan-casselgrens-blogg-under-expeditionen-dml-202122/

Den 18 mars höll Johan Casselgren en presentation om Antarktisexpeditionen DML 2021/22. Föreläsningen var arrangerad av Luleå tekniska universitet och går att se på YouTube.

UTLYSNINGAR

Berget Vardeklettane i Antarktis. Foto: Ola Eriksson.

Antarktisorganisationer utlyser stipendier

Tre Antarktisorganisationer utlyser stipendier för forskare tidigt i karriären.

Organisationerna är: Council of Managers of National Antarctic Programmes (COMNAP), Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) och International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) och de samarbetar för att locka till sig begåvade yngre forskare, forskare, ingenjörer, miljöchefer och andra yrkesgrupper. Syftet är att stärka det internationella forskningssamarbetet inom områden som klimat, biologisk mångfald, humaniora och astrofysik.

Läs mer på: https://www.polar.se/nyheter/2022/antarktisorganisationer-utlyser-stipendier/ 

POLAR RESEARCHERS IN SWEDEN

Foto: Jonas Bonnedahl

Sök i vår lista över svenska polarforskare

Polar Researchers in Sweden är en publik, sökbar lista som visar bredden av svensk polarforskning. Listan växer men vi ser gärna att fler polarforskare går med! 

Listan: https://www.polar.se/polar-researchers-in-sweden/ 

Anmälningsformulär: https://www.polar.se/polar-researchers-in-sweden-questionnaire/ 

ENGLISH VERSION

Save the date - Polarforum in Lund 17 November 2022!

This year we start the conference with an icebreaker event on the evening of November 16 in Gamla Biskopshuset in Lund. A change from previous years is that Polarforum will be held entirely in English. We do this to reach a larger audience, especially doctoral students who get more space in this year's program. Registration opens in April 2022 and we will also provide the opportunity for a limited number of doctoral students to get their trip paid to participate in Polarforum.

More information about the event will be posted on this page in the spring, including a registration form: https://www.polar.se/en/research-support/polarforum/ 

 

The ArcOP 2022 expedition is postponed

The ArcOP expedition, which was planned for August-September 2022, is unfortunately postponed for two to three years. The reason is uncertainties regarding safety issues with the implementation of the ArcOP expedition.

Read more on ECORD's website: https://www.ecord.org/postponement-of-arcop-iodp-expedition-377/ 

 

Bacterial respiration and abundance affect life in the Arctic Ocean

What is the abundance, diversity, growth rate and respiration of bacteria and archea in the Arctic Ocean ecosystem? This is the question Johan Wikner, Professor in Ecology at Umeå University, and his team studied during the Synoptic Arctic Survey 2021 expedition with the icebreaker Oden.

https://www.polar.se/en/news/2022/bacterial-respiration-and-abundance-affect-life-in-the-arctic-ocean/ 

 

Antarctic organisations launch fellowship and scholarship opportunities

Three Antarctic organisations have announced opportunities for early-career professionals.

The Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP), the International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO), and the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR) work together to support talented early-career researchers, scientists, engineers, environmental managers, and other professionals. The purpose is to strengthen international capacity and cooperation in fields such as climate, biodiversity, conservation, humanities and astrophysics research by providing annual funding opportunities.

https://www.polar.se/en/news/2022/antarctic-organisations-launch-fellowship-and-scholarship-opportunities/ 

 

Polar Researchers in Sweden

Polar Researchers in Sweden is a public, searchable list that shows the breadth of Swedish polar research. The list is growing, but we would like to see more polar researchers join!

The list: https://www.polar.se/en/polar-researchers-in-sweden/ 

Registration: https://www.polar.se/polar-researchers-in-sweden-questionnaire/ 

Följ vårt Twitterflöde

Följ oss på sociala medier

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

 

polarnytt@polar.se    polar.se