Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

MILJÖ & KLIMAT är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi vill gärna berätta om goda exempel inom miljöområdet. Nästa nummer av nyhetsbrevet planeras till början av december. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter. Understruken text är en länk till vidare information.

Tipsa oss gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan

Vill du ha nyhetsbrevet, anmäl din e-postadress på Länsstyrelsens webbplats

Skogen är i år full av kantareller

Ur innehållet

 • Efter coronapandemin: En miljon kronor ska gynna cityhandel och klimat
 • Insektshotell med takvåning för fladdermus och fågel
 • Första dateringen av en stockbåt i länet
 • Naturnära arbetslag i Ljungby kommun
 • Möte i Åsnens nationalpark
 • Friluftslivets år tema: "Jag har aldrig…"
 • Olofström, Årets friluftskommun 2021
 • Energiting Sydost - 11 november i Markaryd
 • Hur barns hälsa påverkas av närmiljön – webbinarium den 22 oktober
 • Konferens om friluftslivets år 2021 och framtidens friluftsliv
 • Ny publikation: Hälsofrämjande samhällsplanering - Livsmiljöns betydelse för en god och jämlik miljö

Efter coronapandemin: En miljon kronor ska gynna cityhandel och klimat

Länsstyrelsen i Kronobergs län har beviljats en miljon kronor från Interreg fonden. Pengarna ska användas för att öka kunskapen om pandemins påverkan inom: kollektivtrafik, tillgänglighet till citykärnan och frakttransporter i Växjö centrum.

Mer information om projektet om cityhandel och klimat och vilka som ingår i det

Kontakt: Aida Ramic, telefon 010 223 70 00

RESOLVE Interreg Europé

Insektshotell med takvåning för fladdermus och fågel

De arter som lever i trädens håligheter har svårt att hitta passande hem. För att minska bostadsbristen sätts mulmholkar upp. Dessa fylls med löv, spån och en skvätt vatten. Här kan mulmlevande insekter bo och i toppen av holken finns plats för fladdermöss och fåglar. Foto: Per Ekerholm.

Läs mer om mulmholkar på Naturhistoriska riksmuseets hemsida.

Kontakt: Josefin Töllborn, telefon 010 223 70 00

Mulmholk med en höjd av 2,5 m och ett runt hål högst upp, fäst vid ett stort träd.

Första dateringen av en stockbåt i länet

Marinekologer dök i maj i en sjö öster om Växjö för att göra den första dateringen och dokumentationen av en stockbåt i Kronobergs län. Nu har resultatet kommit.

Pressmeddelande om resultatet på Länsstyrelsens webbsida.

Kontakt: Ida Stern, telefon 010 223 70 00

Stockbåt.

Naturnära arbetslag i Ljungby kommun

Den 16 augusti påbörjade Ljungby kommun och Arbetsmarknadsenheten ett projekt med inriktning på Naturnära jobb. Fem personer som varit arbetssökande en längre period har i och med projektet fått en anställning och en möjlighet att ta ett steg närmare arbetsmarknaden. Projektet finansieras till viss del av Länsstyrelsen. På bilden ser vi arbetslagets uppskattade arbete på en av kommunens badplatser.

Läs mer om Länsstyrelsernas satsning på Naturnära arbetslag i kommunerna

Kontakt: Peter Fornander, Ljungby kommun, telefon 0721-628 495

Naturnära arbetslag om 5 varselklädda personer i Ljungby kommun gör insats på en av kommunens badplatser.

Möte i Åsnens nationalpark

I sommar har olika åldrar mötts med håv i handen och förundran över vilket myller av småkryp som lever i sjön. En stavformad klodyvel som håvats upp från vassen invid strandkanten väcker intresse. Vi pratar om storlek, utseende, hur den lever och där över håven möter vi varandra och naturen.

Kontakt: Marie Mårtensson, telefon 010 223 70 00

Trollslända

Friluftslivets år tema: "Jag har aldrig…"

Landshövding Maria Arnholm hade varken padlat havskajak eller övernattat i vindskydd. Nu har hon gjort både och. Tillsammans med några av sina medarbetare utmanade hon i mitten av augusti sig själv med aktiviterna i Åsnens nationalpark.

Kommande teman för Friluftslivets år:

Kontakt: Annika Bladh, telefon 010 223 70 00

Landshövding Maria Arnholm testar för första gången paddling med havskajak.

Olofström blev årets friluftskommun 2021

I en tät strid med flera andra kommuner lyckades Olofströms kommun att bli årets friluftskommun 2021. Utslagsgivande var det sätt på vilket barnkonventionen vävts in i kommunens planering.

Information om det arbete som Olofströms kommun gjort för att bli årets friluftskommun 2021

Resultatet för länets bästa kommuner

Kontakt: Annika Bladh, telefon 010 223 70 00

Barn använder lekar för att lära sig om naturen.

Energiting Sydost - 11 november i Markaryd

Webbkonferens med möjlighet att delta på plats i Markaryd på Vetenskapshuset. Fokus är hållbar utveckling med inspirerande föreläsningar, spännande möten och verktyg för förändring.

För mer information och anmälan till Energiting sydost den 11 november

 

Mötesplatsen för dig som arbetar med energi & hållbarhetsfrågor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge!

Hur barns hälsa påverkas av närmiljön – webbinarium den 22 oktober

Barnens miljö påverkar i hög grad deras hälsa. Medarbetare vid Arbets- och miljömedicin i Lund redovisar den 22 oktober kl 8-12 resultatet från en riksomfattande enkät, som visar att det är viktigt att ha med sig hälsoperspektivet i alla beslut om som påverkar barnens vardag.

Läs mer i Länsstyrelsens kalender, där även en länk till anmälan finns. Anmäl dig senast den senast den 10 oktober.

Kontakt: Louise Ellman-Kareld, Christoffer Andersson, Miljösamverkan Kronobergs-Blekinge, christoffer.andersson@vaxjo.se

 

Barns hälsa påverkas av närmiljön på exempelvis förskolan.

Konferens om friluftslivets år 2021 och framtidens friluftsliv

Friluftslivets år 2021 avslutas med en konferens i Åre 6-7 december för att sammanfatta Friluftslivets år och diskuterar behoven för framtidens friluftsliv. Konferensen går även att följa digitalt.

Program konferensen Friluftslivets år 2021 och framtidens friluftsliv

Kontakt: Annika Bladh, telefon 010-223 70 00

Luften är fri. Konferens i Åre om Friluftslivets år 2021 och framtidens friluftsliv 6-7 december 2021.

Ny publikation: Vår livsmiljöns betydelse för en god och jämlik hälsa

God och jämlik hälsa i befolkningen kräver god planering och byggande av livsmiljöer som främjar hälsan. Detta lyfter Folkhälsomyndigheten i en publikation som vänder sig till planerar i kommun och region. Betydelsen av tillgång till grönska i den bebygda miljö lyfts särskilt. Detta har visat sig vara en viktig förutsättning för både en hållbar stad och för människors hälsa och välbefinnande.

Rapport Hälsofrämjande samhällsplanering - Vår livsmiljös betydelse för en god och jämlik hälsa

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick