Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

MILJÖ & KLIMAT är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen i Kronobergs län. Vi vill gärna berätta om goda exempel inom miljöområdet. Nästa nummer av nyhetsbrevet planeras till början av december. Länsstyrelsen ger ut nyhetsbrev även för andra verksamheter.

Tipsa gärna om nyheter genom Miljömålsbrevlådan.

Höstlöv

Inbjudan till Energiting sydost 11 november 2021

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen hälsar dig välkommen till årets energikonferens den 11 november, i Markaryd och online.

Fokus för dagen är Drivkrafter i samhället som behöver samverka för att tillsammans kunna bekämpa klimatförändringarna.

Anmäl dig senast den 4 november på webbplatsen.

Aktuell information om talare och föredrag vid Energiting 2021

Vill du ställa ut på Energiting sydost? Kontakta Aida Ramic på Länsstyrelsen.

Mötesplats för dig som arbetar med energi & hållbarhetsfrågor i Kronoberg, Kalmar och Blekinge!

Hur miljön påverkar barns hälsa - webbinarium 22 oktober

God hälsa är en av de viktigaste förutsättningarna för ett gott liv och miljön påverkar i hög grad. Arbets- och miljömedicin Syd (AMM) presenterar resultaten från miljöhälsorapporterna för Kronoberg och Blekinge vid ett webbinarium den 22 oktober. Webbinariet vänder sig främst till dig som påverkar barns miljö och vardag i dina beslut. Du kanske är beslutsfattare eller handläggare på kommun, region eller länsstyrelsen inom fysisk planering, miljö- och hälsoskydd, barnomsorg, skol- och fritidsförvaltning eller folkhälsa.

Rapporterna har tagits fram som planeringsunderlag inom ramen för den regionala miljöövervakningen.

Mer information och anmälan till webbinariet - Länsstyrelsens webbplats

Miljöhälsorapport Kronoberg 2021 - Södra sjukvårdsregionens webbplats

Kontakt: Louise Ellman Ellman Kareld, Länsstyrelsen och Christoffer Andersson, Miljösamverkan Kronoberg Blekinge

Foto: Mostfoto

Barn vid förskola

Kulturmiljödagen den 28 oktober

Den 28 oktober arrangeras Kulturmiljödagen i Kronobergs län för tredje gången. Årets tema är det moderna samhällets kulturarv. Arkitekturhistoriker Martin Rörby och byggnadsantikvarie Per Olgarsson inledningstalar och det blir under dagen även seminarier kring arkitektur och material samt stadspromenader.

Anmälan och program till Kulturmiljödagen, Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt: Terese Lundgren, telefon 010-223 70 00

Akvarell: Julia Chirokova 

 

Växjö skyline som akvarell

Ansök till Klimatklivet

Kommande ansökningsperiod för Klimatklivet är 8-18 november.
Information om Klimatklivet finns på Länsstyrelsens webbplats.

Behöver du inspiration för din ansökan finns det inspirationsfilmer för olika branscher.

Inspiration Klimatklivet - Länsstyrelsens webbplats

Inspiration Klimatklivet - Webbplats för Sveriges miljömål

Kontakt: Anna Gilius, Telefon 010 223 70 00

Skälsnäs -  nytt naturreservat vid Helgasjön

Länsstyrelsen bildade den 22 september det nya naturreservatet Skälsnäs. Området ligger på en stor och centralt belägen udde vid Helgasjöns norra strand. Här finns odlingslandskap och ädellövskog med främst bok och ek. Den sydligaste delen av halvön är en populär badplats med lång sandstrand. Här finns också en rastplats till kanotleden Värendsleden med vindskydd och eldplats.

Skälsnäs gränsar till flera naturreservat. Tillsammans med sju reservat bildas nu ett pärlband av skyddad natur som bygger en grön infrastruktur genom Helgasjön till Växjös tätortsnära skogar. Skälsnäs naturreservat har en areal på 404 hektar varav 73 hektar land och 331 hektar vatten.

Föreslagna och beslutade reservat - Länsstyrelsens webbplats

Kontakt: Helene Pettersson, telefon 010-223 74 56

Vy ut över Helgasjön från naturreservatet Skälsnäs

Vad gäller när gravanordningar ska tas bort?

Att vid upprepade tillfällen ta bort enstaka gravanordningar kan få stora effekter på kyrkogårdens helhet. Därför omarbetar Riksantikvarieämbetet just nu föreskrifter och allmänna råd om kyrkliga kulturminnen. Länsstyrelsen kommer med anledning av detta att gå ut med information till länets pastorat om den tillståndsplikt som gäller för bl.a. borttagning av gravanordningar. 

Vill du veta mer om borttagning av gravanordning kontakta kulturmiljöhandläggare Viktora Bylund.

Kontakt: Viktoria Bylund, telefon 010-223 70 00

Foto: Vy över Dädesjö gamla kyrkogård, Länsstyrelsen i Krononbergs län

Kyrkogård med gravstenar

Nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Regeringen inför ett nytt investeringsstöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet går att söka hos Boverket från den 1 oktober och det handläggs av Länsstyrelsen.

Våra bostäder står för en stor del av landets energianvändning. För att minska miljö- och klimatpåverkan från bostadssektorn inför regeringen ett nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Utöver lägre miljöpåverkan leder energieffektiviseringen även till sänkta energikostnader, höjt värde på fastigheten och ett förbättrat inomhusklimat för de boende. Bidrag kan ges för 30 till 50 % av åtgärden.

Stöd till energieffektivisering i flerbostadshus - Länsstyrelsens webbplats

Kontakt: Magnus Jonsson, telefon 010-223 70 00

Husfasader

MAT 2021 är över

Årets MAT har innehållit många olika delar som riktat sig till både konsumenter och branschfolk inom livsmedelsproduktion, offentliga måltider och restaurang. Vi är glada och nöjda och laddar nu om på nytt inför nästa års MAT-evenemang.

Reportage i tre delar från MAT-evenemanget.

Kontakt: Malin Fernholm, Telefon 010 223 70 00

Foto: Alexander Hall

Pumpor och blommor till salu under MAT 2021

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick