Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Ny rapport om miljömålsuppföljningen 2023

Den regionala årliga uppföljningen av miljömålen redovisades den 30 november 2023. Rapporten innehåller en beskrivning av miljöläget i länet och de viktigaste åtgärderna som har genomförts för att nå miljömålen. Den viktigaste förändringen jämfört med tidigare år är att anläggningen av våtmarker inte genomförs i en takt som motsvarar storleken på anslaget till våtmarkssatsningen.

Regional årlig uppföljning av miljömålen 2023 Kronobergs län

Igenlagt dike i Stenbrohults naturreservat. Foto Magnus Strindell Länsstyrelsen.

Ändra i kalendern! Miljömålskonferensen blir den 13 mars 2024

Syftet med konferensen är att återkoppla resultaten från den regionala årliga uppföljningen av miljömålen och uppföljningen i åtgärdswebben för att få fart på åtgärdarbetet i länet. Särskilt fokus blir det på hur vi kan samverka för att öka takten i arbetet med våtmarker och förorenade områden.

Målgruppen är representanter från länets åtta kommuner med flera som ingår i miljömålsnätet samt chefer eller politiker från respektive organisation.

Observera att konferensen blir den 13 mars och inte den 26 januari som det stod i det förra nyhetsbrevet.

Information och anmälan: Hur ökar vi tempot i länets miljöarbete?

Cirklar, som symboliserar miljömålen, i form av ett G.

Vad tycker du om nyhetsbrevet?

Passa gärna på att svara på en enkät om nyhetsbrevet Miljö & klimat.

Ja, jag vill svara på enkäten!

God jul och gott nytt hållbart 2024!

Vi önskar alla medborgare ett gott nytt hållbart 2024!

Julgrupp med tazetter och ett levande ljus.

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Telefon: 010-223 70 00
Postadress: 351 86 Växjö
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se
Webbplats: www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Följ oss

Vill du prenumerera på detta nyhetsbrev?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick