Styrel

Nyhetsbrev, december 2021

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

*|data:head|*

Styrel återupptas januari 2022

Arbetet inom styrels planeringsomgång 3 återupptas i januari 2022. Då börjar kommunerna med identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Energimyndigheten beslutade under covid-19-pandemin att förskjuta styrels planeringsomgång 3. Den inleddes 2019 men arbetet har gjort ett uppehåll under 2020 och 2021. I januari 2022 återupptas planeringsomgången enligt den tidplan som myndigheten publicerat:

Gällande tidplan för styrel (december 2020) 

Januari 2022 inleds kommunernas identifieringsarbete.

Senast 1 oktober 2022 ska kommunernas underlag skickas till elnätsföretagen.

Senast 31 januari 2023 ska elnätsföretagens underlag skickas till kommunen.

Senast 1 april 2023 ska kommunens förslag på rangordning skickas till länsstyrelsen.

Senast 1 augusti 2023 ska länsstyrelsen skicka länets beslut till elnätsföretagen och Svenska kraftnät

För identifiering och prioritering ska kommunen ha fått planeringsdokument 1 från länsstyrelsen om samhällsviktiga elanvändare som statliga myndigheter har prioriterat. Planeringsdokument 1 med länsstyrelsens och regionens samhällsviktiga elanvändare ska också ingå i kommunens prioritering.

Kommunen bör utgå från underlag från styrels planeringsomgång 2 och till exempel sin risk- och sårbarhetsanalys enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Identifiering och prioritering bör ske i dialog med andra styrel-aktörer.

Regionens planeringsdokument 1

Regionen identifierar och prioriterar samhällsviktiga elanvändare inom sitt ansvarsområde. Det bör ske med utgångspunkt från underlag från styrels planeringsomgång 2, underlag om samhällsviktig verksamhet och i dialog med andra styrel-aktörer. Regionen planeringsdokument lämnas antingen till länsstyrelsen eller direkt till varje kommun.

Stöd i arbetet

Stöd i arbetet finns på Energimyndighetens webb. Använd planeringsdokumenten för planeringsomgång 3. De finns i två versioner – med respektive utan makro. I instruktionsfilmer och användarhandledning förklaras hur du använder planeringsdokumenten.

Planeringsdokument, instruktionsfilmer och användarhandledning

Om Styrel på Energimyndighetens webbplats

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på styrel@energimyndigheten.se

Energimyndigheten ger stöd till länsstyrelserna 2022

Energimyndigheten utvecklar just nu sitt stöd till länsstyrelserna för deras samordning av styrel-arbetet, exempelvis hur länsstyrelserna kan stödja länets aktörer i identifiering och prioritering av samhällsviktiga elanvändare.

Ta gärna kontakt med oss på styrel@energimyndigheten.se och dela vilka behov ni har och om ni önskar stöd i er samordnande roll.

Tipsa fler om det här nyhetsbrevet!

Känner du någon som borde prenumerera på detta nyhetsbrev om Styrel. Tipsa gärna och dela länken nedan:

Prenumeration av nyhetsbrevet Styrel

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se 

Dela utskicket

Avanmäl från kommande utskick.
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter.