Styrel

Nyhetsbrev 1, januari 2023

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

Uppslagen laptop med skolbänkar på tangentbordet för att illustrera digital utbildning

Nu finns webbutbildning om styrel

Vi har lanserat en webbutbildning som ger dig grundläggande kunskaper om styrelprocessen. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med styrel i kommuner, regioner, länsstyrelser och på statliga myndigheter. Men den är öppen för alla intresserade.
 

Utbildningen består av fyra moduler. Hela utbildningen tar ungefär en timme att genomföra. Om du vill kan du pausa och återuppta utbildningen vid ett senare tillfälle. 

Du hittar utbildningen på Energimyndighetens kunskapsportal. För att ta del av våra öppna webbutbildningar måste du först skapa ett konto. 

Energimyndighetens kunskapsportal

Vi vill gärna veta vad du tyckte om utbildningen. Mejla och berätta vad som var bra och vad som kan göras bättre. 

styrel@energimyndigheten.se

Tre pratbubblor och texten Erfarenhetsforum

19 januari 2023

Erfarenhetsforum för länsstyrelser

Det här är ett tillfälle för länsstyrelserna att dela information och erfarenheter tillsammans med Energimyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Svenska kraftnät.

Forumet riktar sig till styrelhandläggare på länsstyrelserna.

Årets första Erfarenhetsforum är digitalt och genomförs torsdag 19 januari, klockan 09:30 - 11:30.

Har du som styrelsehandläggare inte fått inbjudan och vill delta, mejla: styrel@energimyndigheten.se.

Elledningar mot solljuset

Utbildning för elnätsföretag

Under hösten genomförde vi vid två tillfällen styrelsutbildningar för elnätsföretag. Sammanlagt deltog cirka 170 personer från både regionala coh lokala nätbolag. 

Tryckknapp med texten översyn

Översyn av handboken

Det pågår ett arbete med att se över handboken för styrel. Den uppdaterade handboken kommer att finnas tillgänlig på vår hemsida i månadsskiftet februari mars 2023. 

Stöd för kontakt med privata företag och verksamheter

För att underlätta arbetet med att hämat in uppgifter om privata företag och verksamheter som kan vara samhällsviktiga tar vi fram ett följebrev som alla aktörer kan använda. Brevet lanseras under februari 2023 och då hittar du den på samma sida där annan information om planeringsarbetet finns att ladda ner.

Här hittar ni information om planeringsarbetet. >> 

 

Planeringsomgång 3

Under 2023 kommer planeringsomgång 3 att avslutas. Följande steg är kvar att genomföras senast:

 • 31 januari - Elnätsbolagen kompletterar underlagen med uppgifer och lämnar till respektive kommun
 • 2 april - Kommunerna föreslår rangordning av elledningar och överlämnar till respektive länsstyrelse
 • 1 augusti - Länsstyrelserna gör en rangordning för hela länet och lämnar över till Svenska kraftnät och respektive elnätsbolag
 • 31 december - Elnätsbolagen gör MFK-planer baserade på rangordningen i styrel
Tre dekorativa illustrationer på samarbeten

Planeringsomgång 4

Vi har initierat en fjärde planeringsomgång. Nu vid årsskiftet börjar statliga myndigheter med att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare inom respektive verksamhet och ansvarsområde.

Starten av planeringsomgång 4 innebär att avslutningen av planeringsomgång 3 fortlöper parallellt under 2023.

Här är tidsplanen för planeringsomgång 4:

 • Statliga myndigheter prioriterar elanvändare. Underlaget skickas till länsstyrelserna senast 1 september 2023
 • Länsstyrelserna sammanställer eget och statliga myndigheters planeringsunderla och skickar till respektive kommun, senast 30 november 2023
 • Kommunerna börjar i januari 2024 prioritera elanvändare och samställer med uppgifter från respektive länsstyrelse. Underlaget skickas till elnätsbolagen senast 1 oktober 2024
 • Elnätsbolagen kompletterar underlagen med uppgifter och lämnar till respektive kommun senast 31 januari 2025
 • Kommunerna föreslår rangordning av elledningar och överlämnar till respektive länsstyrelse senast 1 april 2025
 • Länsstyrelserna gör en rangordning för hela länet och lämnar över till Svenska kraftnät och respektive elnätsbolag senast 1 augusti 2025
 • Elnätsbolagen gör MFK-planer baserade på rangordningen i styrel senast 31 december 2025
Illustrativ mätare

Energiläget i Sverige

Vi rapporterar löpande om energiläget genom en lägesbild. Du hittar den på vår hemsida. 

Prenumerera på sidan och få en notis när vi gör uppdateringar.

Sveriges energiläge

Bild på fundersam kvinna

Har du frågor om styrel? Vi har svaren!

Vi får många intressanta frågor om styrel – om prioritetsklasserna och planeringsprocessen.

Det kan till exempel vara frågor om en elanvändare kan ha mer än en prioritetsklass eller om man ska ta hänsyn till att vissa elanvändare bara är  samhällsviktiga under vintern.

Frågorna med våra svar har vi samlat på vår hemsida så att fler kan få ta del av dem. Kanske finns svaret på din fråga där.

Frågor och svar om styrel

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se 

Dela utskicket______________

Avanmäl dig från kommande utskick
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter