Inbjudan till digitala dialogmöten

Till webbplatsen | Skicka vidare | Webbversion

Digitala dialogmöten om laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas

Energimyndigheten och Trafikverket har ett gemensamt regeringsuppdrag att ta fram ett nationellt handlingsprogram för en snabb, samordnad och samhällsekonomiskt effektiv utbyggnad av ändamålsenlig publik och icke-publik laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas för lätta och tunga fordon.

En del av uppdraget rapporterades 1 februari 2023. Den delrapporten innehåller översyn av befintliga uppdrag, regelverk, statliga stöd och krav för utbyggnad av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Fokus var på utmaningar med utbyggnaden och förslag på hur utmaningarna kan hanteras.

Här kan du ladda ner rapporten >>

Välkommen med synpunkter och inspel

Energimyndigheten och Trafikverket bjuder in till tre digitala dialogmöten för att hämta in synpunkter och inspel. Det fortsatta arbetet har delats in i olika områden, därför har varje dialogmöte ett eget fokus. 

Dialogmöte 1, samordning, ansvar och roller

Tisdag 9 maj

klockan 09.00 - 12.00

  • Regeringsuppdragets omfattning och översiktligt om pågående arbete
  • Hur ska en samordningsfunktion byggas upp?
  • Finns det behov av förändring av aktörers roller och ansvar?

Dialogmöte 2, scenarier och utbyggnad

Tisdag 9 maj

klockan 13.00 - 16.00

  • Regeringsuppdragets omfattning och översiktligt om pågående arbete
  • Vad betyder samhällsekonomiskt effektiv och ändamålsenlig utbyggnad?

  • Hur kan teknisk och ekonomisk utvecking på längre sikt påverka utbyggnaden?

Dialogmöte 3, totalförsvar, krisberedskap samt vätgasens roll

Fredag 12 maj

klockan 09.00 - 12.00

  • Regeringsuppdragets omfattning och översiktligt om pågående arbete
  • Vad är vätgasens roll i transportsystemet?

  • Vilka konsekvenser kan elektrifieringen av vägtransporter ge på samhällets krisberedskap och totalförsvar?

Du kan anmäla dig till ett eller flera av dialogmötena. När du fyllt i dina uppgifter i anmälningsformuläret kan du välja vilka dialogmöten du vill delta på. Du får en länk till respektive möte utskickat någon dag innan. 

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se

Dela utskicket______________

Avanmäl dig från kommande utskick
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter