Hållbara bränslen

Nyhetsbrev, november 2023

Till webbplatsen | Skicka vidare | Prenumerera | Webbversion

Webbadress

Förtydligande gällande krav på miljöinformation om drivmedel på webben

Energimyndigheten har uppmärksammats på att skrivningarna gällande information om drivmedel på webben är otydliga och att miljöinformation kan saknas hos vissa drivmedelsleverantörer.

Om ert bolag är drivmedelsleverantör och säljer drivmedel vid egna säljställen eller till andra aktörer som har säljställen, så är ni skyldiga att redovisa miljöinformation. Informationen ska uppdateras årligen, dock senast den 1 oktober.

Miljöinformationen ska presenteras på er hemsida och baseras på den årliga rapporteringen till Energimyndigheten. Krav på miljöinformation finns angivet i § 11 a drivmedelsförordningen (2011:346).

Biogas åker

Produktionsstöd för biogas 2024

Från 1 januari 2024 kommer Energimyndigheten ta över ansvaret för stöd till aktörer som producerar biogas av stallgödsel. Detta stöd har tidigare kunnat sökas hos Jordbruksverket.

En förändring när det gäller 'gödselgasstödet' är att stödet betalas ut i förskott utifrån uppskattad produktionsvolym som sedan återrapporteras året efter, då det slutgiltiga stödbeloppet fastställs.

Ytterligare information finns publicerad på Energimyndighetens hemsida under Stöd och Bidrag.

Utlysningen för stöd avseende 2024 kommer öppna i mitten av november och stänga den 15 december 2023. 

Prenumera gärna på våra utlysningar, välj kategori 'Övrigt' för biogasstödet.

Rapporteringsmallar

Rapporteringsmallen för HBL, DML och RPL

Vi arbetar just nu med att uppdatera den rapporteringsmall som ska användas vid rapportering 1 april 2024.

Uppdateringen gäller främst förtydliganden och förbättringar i mallen och resultatet kommer att vara likt föregående års rapportmall.

Observera att det är tvingande att använda den nya rapporeringsmallen. Om en äldre version används kommer det ett felmeddelande vid inlämning.

Preliminärt publiceras den nya mallen under januari 2024, då kommer den finnas tillgänglig att ladda ner via Mina Sidor.

Motorväg

Biooljemodellen – uppdatering på gång!

Biooljemodellen är utdaterad och ger inte längre tillförlitliga resultat eftersom den byggdes upp innan regelverket ändrades.

Arbete pågår med att uppdatera beräkningsfilen så att den är anpassad efter REDII implementeringen. Beräkningsfilen kommer att ersätta den tidigare biooljemodellen men kommer även att inkludera fasta biobränslen, biodrivmedel samt flytande biobränsle.

Detta verktyg är inte obligatoriskt att använda utan enbart tänkt som hjälp och stöd för er som vill. Om ni vill börja använda verktyget så tänk på att uppdatera ert kontrollsystem så att det blir enkelt för er själva och era kollegor att veta hur ni ska beräkna växthusgasutsläppen!

 

Energiutblick 2023

Energiutblick 2023

Du har väl inte missat att Energiutblick går av stapel 21 november! 

Energiutblick är en av de största, och sedan många år, återkommande mötesplatserna för energisystemets alla aktörer. I år fokuserar vi på omställningens omfattning och vad som krävs för att lyckas.

Konferensen är en arena för branschen för att hitta lösningar och möjliggöra samarbeten inom forskning, innovation, affärsutveckling, investerings- och exportfrämjande samt kompetensbyggande med fokus på energi- och klimatfrågor.

Konferensen är både digital och fysisk - på Space Arena, Sergels Torg Stockholm. Agendan och sändningen startar 09.00. Deltagandet är kostandsfritt.

Anmäld dig här!

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Besöksadress: Gredbyvägen 10, Eskilstuna
016-544 20 00 | Fax 016-544 20 99

www.energimyndigheten.se

Dela utskicket______________

Avanmäl dig från kommande utskick
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter