Kalmar läns luftvårdsförbund
Nummer XX MÅNAD ÅR Webbversion | Webbplats | Prenumerera
Himmel med moln

Årsmöte

Den 7 mars höll Luftvårdsförbundet årsmöte, i år var det ett hybridmöte. Vi träffades fysiskt i Region Kalmars lokaler samt att deltagare var med via Teams. Deltagarantal var 33 personer.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen för 2022.

Efter att revisorn läst upp revisionsberättelsen beslutade årsmötet ansvarsfrihet för styrelsen gällande räkenskapsåret 2022.

Till ordförande omvaldes Helené Rasmusson (Kalmar Kommun)

Övriga poster i styrelsen skedde genom nyval, omval och fyllnadsval enligt följande:

Ordinarie ledamöter på två år Christine Dahlgren (Mönsterås Kommun), Camilla Olofsson (Södra Cell Mönsterås) och Katarina Svensson (Hitachi energy)

Suppleanter på två år Kristofer Asplund (Mörbylånga Kommun), Adam Gustavsson (Xylem), Frida Fröberg (Sweco)

Ordinarie ledamöter på ett år Gustav Nilsson (Torsås Kommun), Katarina Andersson (Saft AB) och Caroline Lagerkvist (Länsstyrelsen)

Suppleanter på ett år Henrik Andersson (Oskarshamn Kommun), Jenny Nilsson (Västerviks Kommun) och Pongthep Gustavsson (Kalmar energi)

Revisor Kerstin Blom Johansson (IKEA Industry Hultsfred AB) och Tina Erlandsson (Region Kalmar Län)

Revisor suppleant Johan Molin (Scania) och Veronica Ivarsson (Kommunförbundet)

Valberedning Dag Hansson (Mönsterås kommun), Maria Eidrup (Kalmar kommun) och Maria Almstedt, sammankallande (Länsstyrelsen)

Årsmötet beslutade om arbetsprogram, budget för 2023 och om oförändrade medlemsavgifter samt informerade om en eventuell indexhöjning av utredningskostnaden gällande 2024 för att leverantörerna har ökat sina priser.

Johanna Vöks avtackades med en blomma på plats och övriga avgående styrelsemedlemmar Kristina Persson, Renate Foks, Simon Sörensen och Joachim Axelsson får gåvan hemskickad.

Busfrö, årets luftvärnare
 

Årets luftvärnare går till Busfrö Nytt & Bytt!

Vid årsmötet tilldelades Busfrö Nytt & Bytt årets luftvärnarpris. På plats från Busfrö för att ta emot priset var Kim Ghandour, butikschef i Kalmar som också berättade kort om verksamheten.

Busfrö Nytt & Bytt är en secondhandkedja med 14 butiker, bland annat i Västervik, Kalmar och Oskarshamn. Här går det att fynda hållbart och stilsäkert till barn, dam, herr och hem. Produkterna i sortimentet består helt av sådant som har lämnats in av kunderna som får en viss förtjänst när varan säljs.

Att handla second hand är bra för vår miljö och vårt klimat. Att nyproducera kläder och prylar kräver mycket energi och resurser och som en följd av det också luftutsläpp. Att handla second hand minskar också utsläppen från transporter.

Priset är ett diplom och en minnessak.

Luftvårdsförbundet har fått två nya medlemmar!

Vi välkomnar två nya medlemmar, Kalmar Öland Airport och Structor Miljö Öst till luftvårdsförbundet. Representanter från båda deltog vid luftvårdsförbundets årsmöte och presenterade sina verksamheter.

Från Structor Miljö Öst deltog Staffan Johnson, VD. Structor består av 36 bolag och 550 medarbetare. I Structor Miljö Öst arbetar ca 20 konsulter med förorenade områden, vatten, avfallshantering samt tillståndsprövning och MKB. Kontor finns i Kalmar, Linköping, Västervik och Emmaboda.

Från Kalmar Öland Airport deltog Ronny Lindberg, VD. Flygplatsen ägs av Kalmar kommun och Region Kalmar. Ronny berättade om flygplatsens hållbarhetsarbete, om bioflygbränsle, elflygplan, Kalmar Dämme och om projekt för biologisk mångfald. På flygplatsområdet finns en medlemsägd solcellspark, Törneby solpark.

Information till politiker

Efter valet 2022 har nämnderna i länets kommuner fått en del nya representanter, och luftvårdsförbundet har då också fått nya kontaktpolitiker från flera av våra medlemskommuner.

Luftvårdsförbundets uppdrag är att övervaka luftkvaliteten åt kommunerna. Vi tycker det är viktigt att politikerna känner till vad vi gör och hur det ser ut med luftkvaliteten i Kalmar län och hur det berör den egna kommunen. Därför kommer luftvårdsförbundet att bjuda in förbundets samtliga kontaktpolitiker till en digital informationsträff.
Vi kommer informera om luftvårdsförbundet, vilka vi är och vad vi gör men också om resultatet av nutida mätningar, haltutvecklingen av luftföroreningar i länet och hur vi planerar framåt. Det kommer finnas förstås ges utrymme för frågor och diskussion.

Förorenad luft
 

Omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa – förslag från Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen har kommit med ett förslag om reviderat luftkvalitetsdirektiv. Detta kommer sig av att kravbilden i nuvarande direktiv inte är i linje med WHO:s nya riktlinjer för luftkvalitet som publicerades den 23 september 2021.

Förslaget är nu ute på remiss. Kalmar Läns Luftvårdsförbund är remissinstans och kommer att svara på denna senast den 15 maj 2023, enligt begäran. Förslaget omfattar bland annat sänkta haltnivåer av de flesta luftföroreningar men också ett omtag av övervakningsstrategin i sin helhet, både vad gäller övevakningsfrekvens och zonindelning.

Kalmar läns Luftvårdsförbund
smalandsluft.se/lvf-kalmar-lan.html
 
Helené Rasmusson (ordförande) helene.rasmusson@kalmar.se
 
Caroline Lagerkvist (sekreterare) caroline.lagerkvist@lansstyrelsen.se

Webbplats
Prenumerera
Avregistrera