TCO

Hej!

 

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. Den svenska demokratin är i grunden stark, men det demokratiska samhället måste ständigt värnas och dess institutioner försvaras och vidareutvecklas. TCO ser med oro på förändringar i det politiska klimatet, där strömningar som misstänkliggör och underminerar demokratins institutioner och ideal får allt större inflytande.

 

TCO-förbundens medlemmar utgör på många sätt demokratins ryggrad. Men poliser, sjuksköterskor och offentliga tjänstemän utsätts allt oftare för hot och våld i sina arbeten. Även journalister, kulturutövare, fackligt förtroendevalda och skyddsombud drabbas. Det sker mot bakgrund av en urholkad tillit till samhällsinstitutioner, som underblåses av populism och faktaresistens på sociala medier.

 

En annan allvarlig utveckling är att offentliga tjänstemän tvingas bereda och genomföra beslut som saknar laglig grund och strider mot grundlagens skydd för alla människors lika värde. De senaste åren har exempelvis kommunpolitiker beslutat om slöjförbud för skolbarn och om handhälsning som krav för anställning. Trots att besluten strider mot grundlagen har kommunpolitikerna velat att tjänstemännen ska driva igenom dem.

 

Vi ser också hur yttrandefriheten och pressfriheten, som är fundamentala för demokratin, är satta under press. Exempelvis vittnar många fackligt aktiva om att en tystnad breder ut sig på arbetsplatser, även i verksamheter där anställda omfattas av meddelarskyddet.

 

TCO har tillsammans med medlemsförbunden därför inlett ett arbete för att stärka demokratins institutioner. Vårt arbete har resulterat i flera konkreta förslag:

 

  • Stärk de offentliga tjänstemännens ställning

Tillitsdelegationens förslag (SOU 2020:40) om en utbildning för statstjänstemän bör genomföras. Motsvarande utbildning bör även ske för tjänstemän i kommuner och regioner. Vi vill se en bättre introduktion för förtroendevalda politiker på kommunal och regional nivå. En större förståelse för de begränsningar lagstiftningen sätter och var gränserna går mellan politik och förvaltning är nödvändig.

 

  • Skärp reglerna kring hot och våld mot människor i deras yrkesroll

Hot och våld förekommer inom de flesta branscher och inom såväl privat som offentlig sektor. Detta är ett allvarligt arbetsmiljöproblem och den olycksorsak som ökat mest i arbetslivet de senaste 15 åren. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld i arbetslivet behöver uppdateras och ett mer sammanhängande regelverk för hot, våld och trakasserier i arbetslivet skapas.

 

  • Värna yttrandefriheten, pressfriheten och public service oberoende

Yttrandefriheten och pressfriheten måste skyddas både mot ingrepp från staten och hot från privatpersoner. Public service-mediernas oberoende måste värnas i grundlagen för att säkra tillgången till en allsidig och oberoende journalistik.

 

TCO:s arbete med att stärka demokratins institutioner omfattar även andra områden. Som facklig organisation är vi väl medvetna om föreningsfrihetens och mötesfrihetens betydelse för en fungerande demokrati. Dessa grundläggande rättigheter måste värnas, även under en pandemi.

 

100 år av demokrati förpliktigar. Under valåret 2022 kommer TCO att hålla ett vakande öga på vilka effekter partiernas politik får på demokratins institutioner.

 

Min förhoppning är att det kommande riksdagsåret och den följande valrörelsen kommer att präglas av insikten om att demokratin är vårt gemensamma ansvar att värna och utveckla.

 

Vi hoppas på en levande diskussion om demokratifrågorna som vi gärna deltar i. TCO har skrivit under deklarationen för demokratin 100 år i samband med extrakongressen 2019.

Therese Svanström,
Ordförande TCO

Du får detta utskick som ledamot i Sveriges riksdag. Du kan alltid känna dig trygg med att vår hantering av dina personuppgifter sker på ett säkert sätt i enlighet med GDPR. Vill du inte ha information via mail från oss längre, vänligen klicka på avregistreringslänken nedan. Har du frågor vänligen läs mer i vår integritetspolicy eller kontakta våra dataskyddsombud.

Avregistrera mig från framtida utskick.
Webbversion

TCO
POSTADRESS: 114 94 Stockholm
BESÖKSADRESS: Linnégatan 14, 114 94 Stockholm