Nyhetsbrev från DHR

Visa webbversion | Skicka vidare

Nyhetsbrev

september 2022

*|data:head|*

Välkommen höst!

En varm och torr sommar har nu övergått till höst. Den är välkommen med sina vackra färger och krispiga luft.

Valet är över och ännu vet vi inte hur den nya regeringen kommer att se ut och vad det kommer att få för konsekvenser gällande funktionshinderpolitik, varken nationellt eller i landets kommuner och regioner.

DHR:s förbundsstyrelse hade sitt första möte den 5-6 september och en av de viktigare punkterna på dagordningen var rapporten som Organisationsöversynsgruppen (puh! vilket långt ord) har lämnat ifrån sig. De förslag gruppen kommit med har diskuterats i förbundsstyrelsen och nu är det dags för enskilda medlemmar, avdelningar och regioner/distrikt att komma med synpunkter och kanske andra förslag. Klicka på Läs mer nedan för att komma till förslagen som förhoppningsvis du som medlem vill ta dig tid att läsa och komma med synpunkter på. Senast den 1 november ska remissvaren vara styrelsen tillhanda.

Läs mer

Man med glasögon och skalligt huvud sitter i förarsätet på sin anpassade bil. Han tittar på fotografen genom sidofönstret som är nedrullat

Bilstödet ska förenklas

Den 14 juli kom nyheten att bilstödet än en gång ska utredas. Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att se över regelverket för bilstöd. Syftet med utredningen är att göra regelverket mer lättöverskådligt och förenkla processen för de som är i behov av stödet. Utredaren ska även se över ansvarsfördelningen mellan berörda myndigheter.

Läs mer

DHR-ombud deltar digitalt på förbundsmötet 2020

Vill du vara ombud på DHR:s förbundsmöte 2023?

Förbundsmötet är DHR:s högsta beslutande organ och sker vart tredje år. År 2020 var förbundsmötet digitalt, men nästa år kommer mötet vara en hybrid, det vill säga du kan delta fysiskt i Göteborg eller digitalt.

Från och med den 14 november i år till den 22 januari 2023 kan du som är medlem nominera den eller dem du vill ska representera medlemmarna på DHR:s förbundsmöte. Att vara ombud på förbundsmötet är ett förtroendeuppdrag du får från medlemmarna i det valdistrikt du tillhör. Det är dem du representerar – inte dig själv. Du kan nominera dig själv, men det är fortfarande medlemmarna som röstar om vilka ombud de vill bli representerade av.

Läs mer

Finns det någon idé med DHR?

År 2013 antogs en Idéskrift på DHR:s förbundsmöte. Det är en omfattande skrift på nästan 30 sidor som innehåller ”allt”. Den konkretiserar hur DHR arbetar med olika sakfrågor som hemtjänst, assistans, färdtjänst och så vidare utifrån en ideologisk ståndpunkt.

Det DHR dock saknar är en tydligt formulerad ideologisk plattform för DHR. Nu finns därför ett utkast till det och som behöver diskuteras, utvecklas och göras färdigt för att sedan lämnas över till förbundsstyrelsen att avgöra om det ska tas vidare till förbundsmötet i oktober nästa år.

Därför bjuds du som medlem in till att vara med på digitala remissmöten i oktober (13–14 oktober och 17–18 oktober). Det är ännu inte bestämt vilka av dagarna som kommer vara på kvällstid eller dagtid.

Vill du vara med? Mejla då till janna.olzon@dhr.se och berätta om vem du är, var i landet du finns, hur länge du varit medlem, datum du kan och om du föredrar dagtid eller kvällstid. Hoppas du vill och kan!

*|data:head|*

Känner du dig trygg?

Vi har gjort en enkät som vänder sig till dig som har en funktionsnedsättning. Vi vill veta om du känner dig trygg i händelse av kris eller katastrof.

I samband med den Internationella funktionshinderdagen den 3 december vill vi samla in så mycket synpunkter vi kan om hur trygghet och säkerhet i samband med kris och katastrof upplevs. Svaren, som är helt anonyma, kommer att sammanställas i en rapport som publiceras i samband med Internationella funktionshinderdagen.

Tack för din medverkan!

Ung man, användare av rullstol, sitter vid en arbetsbänk och gör något slags monteringsarbete. En dataskärm står på hans bord. Flera arbetsbänkar finns i rummet, men utan några som sitter vid dem.

Hur har ditt arbetsliv sett ut under Covid-19 pandemin?

Ett forskningsprojekt som drivs av bland annat Göteborgs universitet söker personer med funktionsnedsättning som vill dela med sig av sina erfarenheter från Covid-19 pandemin. Om du vill delta i projektet och dela med dig av dina erfarenheter, anmäl ditt intresse till till projektledaren Jörgen Lundälv, jorgen.lundalv@socwork.gu.se senast den 1 oktober 2022.

Läs mer om projektet

På gång

På DHR:s hemsida kan du se vad som är på gång i förbundet framöver på kalendersidan På gång.

Läs mer

Karolina Celinska till vänster i vit tröja och svart sjal tittar in i kameran och skrattar. Janna Olzon sitter till högermed svart tröja och glasögon, skrattar stort med stängda ögon.

Hur tänkte ni nu?

Det ingen brukar prata om när det handlar om funktionsnedsättningar och de människor det handlar om – just det pratar Karolina Celinska och Janna Olzon från DHR om i podden Hur tänkte ni nu? Med humor och allvar ifrågasätter vi funktionshinderrörelsen, oss själva, samhället och – ja, det mesta.

Det vi pratar om med våra gäster är eviga ämnen som berör alla, men med ett funktionshinderperspektiv. Vi ringer upp intressanta människor utifrån olika ämnen som vi själva funderar på.

Lyssna på Hur tänkte ni nu?

En illustration av en svart bensinpump med ett handikappmärke i vitt mitt på.

Bristande tillgänglighet på bensinmackar

-Det handlar om diskriminering, men det handlar ytterst också om rätten att röra sig, ha frihet att resa. Det säger Hans Filipsson, som den 31 augusti mötte bensinjätten Circle K i Stockholms tingsrätt med stöd av DHR samt Disability Rights Defenders Sweden och Talerättsfonden mot diskriminering. Stämningen gäller diskriminering på grund av bristande tillgänglighet. På väldigt många bensinstationer sitter både pumpar och betalautomat på en höjd refug, oåtkomligt för en person i rullstol och svåråtkomligt för väldigt många människor med nedsatt rörelseförmåga. Lagen säger att bristande tillgänglighet vid handel med varor och tjänster utgör grund för diskriminering.

Dom kommer den 5 oktober.

DHR - Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet

Storforsplan 44, Box 43, 123 21 Farsta
Tel: 08-685 80 00
E-post: info@dhr.se | Hemsida: dhr.se

        

Du får det här nyhetsbrevet eftersom du är medlem i DHR eller aktivt anmält dig till vårt nyhetsbrev. Vill du avregistrera dig går det bra att göra det via länk nedan.

Avanmäl här.