Det senaste från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF
NYHETSBREV 3 OM SKOLVAL 2022 TILL RIKSDAGEN
Webbversion
Till mucf.se
*|data:head|*

Hej!

Vi närmar oss slutet på april och här i Växjö, där Skolvalsteamet utgår från, verkar våren äntligen kommit för att stanna. 

Vi pratar med många skolor varje dag, möter elevrepresentanter och organisationer som på ett eller annat sätt är nyfikna på och bidrar till ett lyckat Skolval 2022. Att intresset är stort - det märker vi. I slutet på förra veckan sprängde vi också den magiska gränsen med 500 anmälda skolor! 

Förlängd anmälningstid

Men vi vet att det finns fler som vill delta i en av Sveriges största demokratisatsningar för unga och vi hoppas givetvis på så många anmälda högstadie- och gymnasieskolor som möjligt. Vi väljer därför att förlänga anmälningstiden över sommaren fram till den 10 augusti.

Om ni däremot vill få ett startpaketet skickat till er skola behöver ni anmäla er innan den 31 maj. Startpaketet består av olika material som underlättar ert arbete och planering inför, under och efter valdagen. Skolor som anmäler sig efter den 31 maj kan ladda ner startpaketet via skolval.mucf.se

Varmt välkomna med er anmälan

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss via skolval@mucf.se.

Vänliga hälsningar

Rebecka Hinn, uppdragsledare Skolval 2022 till riksdagen

Erfarenhetsträffar med Skolval 2022

Anmäl dig till våra erfarenhetsträffar

Till dig som jobbar på högstadiet eller gymnasiet! Är du engagerad i Skolval 2022 och demokratifrågor på din skola? Eller vill du bli det? Då är du välkommen att medverka vid de digitala erfarenhetsträffarna som vi anordnar under våren och hösten med anledning av skolvalet. 

Var med på premiären den 5 maj!

Den första erfarenhetsträffen för lärare och annan skolpersonal går av stapeln den 5 maj. Då får ni träffa Sveriges demokratimentorer som ger information om Skolval 2022 och bjuder på inspiration och tips på skolvalsarbete som planeras och pågår i grundskolan och på gymnasiet runt om i landet. Ni får en inblick i utbildningsmaterial som är framtaget inför skolvalet och för skolans arbete med demokrati, samtala i breakout rooms och givetvis möjlighet att ställa frågor till demokratimentorerna.

Anmäl dig till den 5 maj och häng med på träffarna inför valet och få stöttning i arbetet framåt. Sista anmälningsdatum är den 3 maj.

Mer information om alla erfarenhetsträffar och anmälan till samtliga finns på skolval.mucf.se. Välkomna!

*|data:head|*

Källkritik - ett viktigt verktyg i informationsflödet

Opinionsbildning är centralt i en demokrati. Att skapa opinion och påverka människors åsikter är något som organisationer, partier och politiker ägnar mycket tid åt. Att få verktyg att analysera dessa diskussioner och att kunna bedöma information är otroligt viktigt.

Digitaliseringen av samhället och medier ställer också krav på att utveckla kritiskt tänkande och förmåga att hantera det informationsöverflöd som finns omkring oss. I studien Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility (2019) påpekas att 88 procent av gymnasieelever inte kan skilja nyheter från annons och reklam. Nya medier kan underlätta spridningen av desinformation, vilket i sin tur påverkar elevernas åsikter om saker och ting.

Låt källkritik vara en del i ert skolvalsarbete!

Att elever lär sig om källkritik i skolan är viktigare än någonsin och under ett valår blir det alltid extra viktigt. Ta chansen att lyfta frågor om källkritik som en del i ert skolvalsarbete! 

  • Prata politik är ett metodmaterial om demokratiska samtal i skolan. Här hittar du stöd för att arbeta systemiskt och kvalitativt med dialog om politik. I materialet finns även ett flertal övningar och underlag för diskussion kring källkritik som ni kan tillämpa i skolan. Prata politik finns även på engelska.
  • Redaktionen är undervisningsmaterialet där elever genom praktiska uppgifter får möjlighet att lära mer om och möta demokratin! Här finns bland annat ett spännande uppdrag som rör källkritik. Till Redaktionen finns också en lärarhandledning med tips till varje uppdrag.

Både Prata politik och Redaktionen ingår i MUCF:s demokratipaket till skolan.

Intervju med elevorganisationer om Skolval 2022 till riksdagen

Samarbete med elevorganisationer

En viktig del i vårt arbete är att lyfta vikten av Skolval till riksdagen bland elever. Vi vill att unga ska förstå betydelsen av demokrati och hur man kan göra sin röst hörd. Till vår hjälp har vi bland annat elevorganisationer som vi samarbetar nära med. I filmklippet hör ni Josefine Fälth och Lilian Helgason som är ordförande i Sveriges elevkårer respektive Sveriges elevråd. Varför tycker de att Skolval 2022 till riksdagen är viktigt?

Vårt samarbete med elevorganisationerna är ett sätt att nå fler elever och få deras åsikter och perspektiv med i vårt arbete. I maj kommer vi i att delta i olika evenemang som arrangeras av elevorganisationerna, där vi uppmärksammar Skolval 2022 till riksdagen.

Hur samarbetar ni med elevorganisationerna på er skola?

*|data:head|*

Intervjuserie: Varför skolval? #2

I vår intervjuserie Varför skolval? kan du följa lärare och annan skolpersonal som delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser kring deltagandet i Skolval 2022 till riksdagen.

I månadens utskick har vi intervjuat Susanne Brissman och Hanna Lundblad som arbetar som rektorer i Karlstad kommun. De berättar om vikten av skolval som en del av demokrati.

Varför tycker ni att skolval är viktigt?

- Val är en del av demokratin och demokrati är viktigt. Det kan man se framför allt om man tittar på världsläget idag. Det är vår uppgift att se till att vi värnar om demokrati i skolan. Därför är vi med och arrangerar Skolval till riksdagen. Det är viktigt att engagera elever i frågor som rör politik och demokrati. Att värdera deras åsikter och vilka frågor de tycker är viktiga.

Läs hela intervjun här.

Sex unga personer går i bredd med ryggen mot och från kameran

Ungas röster - ny rapport om ungas valdeltagande 2018

I det senaste riksdagsvalet 2018, röstade nästan 85 procent av Sveriges unga i åldern 18-25 år. En ny rapport visar att kön, födelseland, utbildning och boendeform har betydelse för om unga väljer att rösta eller inte. 

- Vi ser stora skillnader i valdeltagande mellan unga som bor i socioekonomiskt starka eller svaga områden, det är djupt oroväckande både för det politiska systemet och demokratins framtid, säger generaldirektör Lena Nyberg i ett pressmeddelande. 

På mucf.se/publikationer kan du ta del av rapporten i sin helhet. Där finns också en karta som på ett enkelt och tydligt sätt visar hur stort valdeltagandet var i Sveriges alla kommuner. 

Rapporten är framtagen av Ali Abdelzadeh och Erik Lundberg från Högskolan Dalarna, på uppdrag av MUCF.

Valpaket börjar skickas ut i juni

Med start i juni kommer vi börja skicka ut valpaket till alla anmälda skolor. Paketet innehåller dels valsedlar, valkuvert och valurna, men också affischer och instruktioner kring röstmottagning och rösträkning. 

Behöver elever på din skola valkuvert med punktskrift? Hör av dig till skolval@mucf.se senast 15 maj med antalet elever och vilken skola det gäller, så får ni det i ert valpaket!

Skolval är med i SKR:s podd om demokrati

I ett avsnitt av podden Demokratiresan pratar Rebecka Hinn, uppdragsledare för Skolval 2022 om valdeltagandet i skolan och ungas engagemang i demokrati.

Skolverket om engagemang under studietiden

Skolverket publicerar en forskningsartikel som handlar om betydelsen av deltagandet i politik och demokrati under studietiden. I artikeln lyfts en undersökning som är genomförd i nio länder och som visar att elevers och studenters erfarenheter i demokrati genom till exempel elevråd, studentkår eller att delta i studentmöten har en positiv effekt på politiskt deltagande och förtroende för politiska institutioner utanför och/eller efter genomförda studier.

UR om källkritik

På UR hittar du olika serier om betydelsen av källkritik och källtillit. Programmen syftar bland annat på att ge eleverna tips på hur man bedömer information, hanterar falska nyheter och utmanar sitt kritiskt tänkandet.

Digitala lektioner

Internetstiftelsen erbjuder ett kostnadsfritt lektionspaket om digital källkritik som en viktig digital kompetens. Paketet består av olika lektioner som beskriver digital källkritik ur olika perspektiv. Lektionerna förklarar exempelvis hur digitala källor kan förändras eller manipuleras om vad som styr informationssökning på internet.

Skolval intervjuas av AcadeMedia om skolans demokratiarbete

Uppdragsledare Rebecka Hinn intervjuas av AcadeMedia om hur Skolval 2022 kan vara ett sätt att stärka skolans demokratiarbete. I intervjun lyfter Rebecka vikten av att arbeta med källkritik i skolan. Hon ger även konkreta tips på hur man kan genomföra ett bra skolval.

Skolkampanjen Ungt Perspektiv 2022

Mobile Stories lanserar en skolkampanj i syfte att uppmärksamma ungas röster inför valet. Kampanjen inleds genom att ge plats åt de olika riksdagspartiernas ungdomsförbund, som får argumentera för sin politik, med fokus på frågor som de tror engagerar unga människor. Kampanjen är riktad till unga som vill få sin röst hörd och lyfta en viss fråga. Unga kan delta genom att skriva artiklar, debatter eller intervjua en lokal politiker eller en person som själv arbetar för att göra samhället bättre. Deltagarna kommer kunna publicera sitt innehåll på Mobil Stories.

MUCF lanserar ny webbutbildning

Den 20 maj lanserar MUCF en ny webbutbildning med fokus på samtal med unga om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen vänder sig till dig som möter unga i skolan eller på fritiden. Du kan medverka i lanseringen genom att anmäla dig på mucf.se/kalender.

KALENDER

maj
13

Upptakt-Sveriges elevkårer

Den 13 maj medverkar vi på Upptakt- Sveriges elevkårers största arrangemang. Vi kommer hålla workshops om källkritik och Skolval 2022. Mer information om evenemanget finns här.

maj
14

Raise your voice- Elevernas riksförbund

Raise your voice är en utbildningshelg som arrangeras av Elevernas riksförbund. Med anledning av valåret 2022 kommer utbildningshelgen att fokusera på de allmänna valen och ungas delaktighet i demokratin. Vi kommer delta och ha ett bord med fokus på Skolval 2022.

maj
16

Särskolans rikskonferens

Den 16 maj medverkar vi i Särskolans rikskonferens som äger rum i Växjö. I konferensen kommer Rebecka Hinn, uppdragsledaren för Skolval 2022 att prata om vikten av deltagandet i skolval.

APRIL
27

Skolval är med på årets SETT-mässa

SETT är en skolmässa om det moderna och innovativa lärandet. I år medverkar MUCF tillsammans med UR och fokus är Skolval 2022 och skolans demokratiuppdrag. Mer information finns på mucf.se/kalender.

Vill du veta mer om vår verksamhet och vår kunskap?
Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Prenumerera på fler nyheter från MUCF

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)
MUCF tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och det civila samhällets villkor och utveckling.
Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

MUCF, Box 206, 351 05 Växjö
Besöksadress: Liedbergsgatan 4
Telefon: 010-160 10 00
info@mucf.se | www.mucf.se

 

Följ oss!

Avregistrering
Hantering av personuppgifter

 

Dela nyhetsbrevet