Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2021

Flicka på promenad  i skog med vitsippor
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Illustration av ett rött hjärta som genomborras av en dolk. Det droppar blod från dolkens spets.

Svartsjukaärinteromantiskt.se

Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” uppmärksammar och synliggör killars våld mot tjejer och våld i ungas partnerrelationer.

Nu finns en kampanjwebb för Svartsjuka är inte romantiskt. Sidan riktar sig både till unga och yrkesverksamma och här finns information om våld i ungas partnerrelationer och information om var unga kan få stöd och hjälp. Yrkesverksamma kan hitta stödmaterial och kan beställa kampanjmaterial direkt från sidan.

Svartsjukaärinteromantiskt.se

Karta över en del av Turkiet

Digital temadag om Turkiet – 19 mars

Som regional stormakt med över 80 miljoner invånare och cirka 4 miljoner flyktingar är Turkiet ett viktigt land för att förstå flyktingsituationen i Europa.

Dagen kommer beröra landets historia, situationen i Turkiet idag samt vilken roll landet spelar som transitland.

Vi vänder oss främst till dig som är verksam inom området nyanländas etablering eller arbetar med tidiga insatser för asylsökande.

Mer information och anmälan finns i Länsstyrelsens kalender

Silhuetter av en kvinna och två män.

Samhällsorientering för en hållbar integration, 12-13 april

Demokrati – Delaktighet – Digitalisering

Samhällsorientering som också omfattar hälsokommunikation påskyndar etableringstakten på arbetsmarknaden och stärker demokratin.

Denna konferens presenterar en modell för samhällsorientering som innehåller hälsoaspekter, kontakter med lokalsamhället och föreningsliv samt en dialog om möjligheter, värderingar, rättigheter och skyldigheter i Sverige. 

Mer information och anmälan hos Länsstyrelsen Skåne

Stöd för integration

Fram till 31 mars kan du söka bidrag för integrationsinsatserna: tidiga insatser för asylsökande, utveckla kapacitet och beredskap, flyktingguider och familjekontakter.

Sammanlagt har Länsstyrelsen Västra Götaland 23 miljoner att fördela.

Vi hänvisar till länsstyrelsens webbplats för information om prioriteringar och belopp samt stöddokument.

Fingrar som läser punktskrift.

Digital konferens, 22 mars

Funktionshinderspolitik i Västra Götaland

Välkommen på en halvdagskonferens med fokus på hur vi kan jobba med funktionshinderspolitiken på kommunal och regional nivå.

Under dagen ges en introduktion till funktionshinderspolitiken tillsammans med goda exempel på kommunal styrning.

Dessutom lyfter vi effekter av den pågående pandemin.

Mer information och anmälan

FN-flaggan.

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Länsstyrelsen bjuder in till kostnadsfria grundutbildningar som riktar sig till alla som arbetar i kommun eller region i länet. Genom utbildningen får du grundkunskap i konventionen och hur den kan omsättas i din verksamhet.

Telefonlinjen "Välj att sluta" blir nationell och välkomnar nu samtal från hela Sverige

Till "Välj att sluta" kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.

Det långsiktiga målet med verksamheten är att förebygga våld i nära relationer, genom att motivera dem som utövar våld att söka behandling. För att minska våld i nära relationer är det viktigt att även den som utövar våld får stöd.

  Information till dig som i ditt yrke träffar personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation

 Telefonlinjens webbplats - Valjattsluta.se

Jämställt Västra Götaland 2019–2020 blir

Jämställt Västra Götaland 2019–2022

Illustration av en flicka som hoppar mellan stenar till en buske med färgglada blad.

Illustration: Sofie Kindah

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att förlänga de länsövergripande strategierna för jämställdhetsintegrering. Länsstyrelsen Västra Götaland har därför förlängt strategin Jämställt Västra Götaland till och med år 2022.

I samband med förlängningen har mindre revideringar av lägesbeskrivningarna gjorts och aktuell statistik har uppdaterats. Den reviderade versionen finns tillgänglig på Länsstyrelsens webbsida.

Ladda ner strategin eller en kortversion

Slutrapport av pilotverksamhet - resurscentra hedersrelaterat våld och förtryck 2020, Västra Götaland

Regeringsuppdrag S2017/07420/Jam

Länsstyrelsen i Västra Götalands län bedömer att den goda utvecklingen av länets resurscentra gynnats av att både kommunledning och politiken tidigt haft en stark ambition att göra en insats för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

Målgrupp för verksamheten är personer som är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

  Slutrapport resurscentra pilotprojekt Västra Götaland 2020

KALENDER

Du hittar fler av våra utbildningar, konferenser och arrangemang i Länsstyrelsens kalender

19

MARS

INTEGRATION

Temadag om Turkiet

Turkiet ett viktigt land för att förstå flyktingsituationen i Europa. Dagen kommer beröra landets historia, situationen i Turkiet idag samt vilken roll landet spelar som transitland. Mer information och anmälan

22

MARS

FUNKTIONSHINDERSPOLITIK

Konferens: Funktionshinderspolitik i Västra Götaland

Halvdagskonferens med fokus på hur vi kan jobba med funktionshinderspolitiken på kommunal och regional nivå.

Mer information och anmälan

8

APR

 

+ fler

FUNKTIONSHINDERSPOLITIK

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

För mer information och datum

12-13

APR

INTEGRATION

Samhällsorientering för en hållbar integration: Demokrati – Delaktighet – Digitalisering

Konferensen presenterar en modell för samhällsorientering som innehåller hälsoaspekter, kontakter med lokalsamhället och föreningsliv samt en dialog om möjligheter, värderingar, rättigheter och skyldigheter i Sverige.
Mer information och ammälan

23

APR

FÖRÄLDRASKAPSSTÖD

Arbetet med barnrätt och föräldraskapsstöd i praktiken

Nationell fördjupningsutbildning med fokus på HUR föräldraskapsstödet kan utformas utifrån barnets rättigheter.

Kostnadsfri, digital utbildning via Zoom. Läs mer och anmäl dig här

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick